Stigs Bjergby Forsamlingshus

Vi vil gerne fortælle lidt om vores lokale beboerforening:

Baggrund:

Da skolen lukkede, forsvandt vores naturlige samlingssted i byen – vi var 5 personer, som så gik sammen, og fik en snak med kommunen om evt. leje af forsamlingshus – på det tidspunkt, var der næsten ikke nogle udlejninger af huset, (huset var blevet brugt til gymnastiksal for den lukkede skolen), Vi fik en lejeaftale med daværende Tornved kommune – som jo ejer huset – om at leje huset i forløbs 25 år – hvor de ville yde en årlig drift tilskud til rengøring af omklædning facilitet til den lokale forening og børnehavens brug af sal – Derved blev beboerforeningen stiftet, hvis hovedformål i dag er at drive forsamlingshuset – som derved bliver brugt som et samlingssted for byen. Vi gik så i gang med en hovedrenovering af huset og har i dag renoveret: stor sal, lille sal, gang, toiletter, garderobe, lavet handicaptoilet, fået installeret ny opvaskermaskine og ovn i køkkenet. Til forsamlingshuset hører også en lejlighed, som vi også udlejer.

Formål:

I dag bliver huset brugt til: fællesspisninger, den første torsdag i måneden fra oktober til marts, hvor også ikke medlemmer er velkomne. Fastelavn, dilettant og til private fester, begravelseskaffe, vandværksmøde, foredrag m.m. Vi har også gået ind i forskønnelse af vores gadekær v/forsamlingshus, men vi vil også gerne gå i dialog om andre ting, som kan tilgodese vores lille by.

Medlemsskab:

Man kan ikke køre en beboerforening uden et tilskud. I dag har vi medlemstal på over 200 medlemmer, men kan godt bruge flere medlemmer fra byen, og måske flere hænder, da det hele foregår på frivillig basis.
Medlemspris er 150 kr. pr. medlem som man får tilbage hvis man lejer forsamlingshus.
Generalforsamling afvikles i marts.

Hvis I kunne tænke jer at høre mere om beboerforeningen og evt. blive medlem så kontakt:
Formand: Hanne Jensen Nykøbingvej 72, mobil: 6172 3916

Bestyrelsen:

Beboerforeningens bestyrelse består i øjeblikket af:
Formand: Hanne Jensen, Nykøbingvej 72, mobil: 6172 3916
Næstformand: Kenneth Gulfeldt, Tlf: 2674 7315
Kasserer: Kim Skov Hansen, 3010 3648
Udlejer/Sekretær: Nanna Jensen 6172 3987
Menigt medlem Gitte Jensen, 2180 2387
Suppleant: Niels Pedersen, 2167 0094
Suppleant: Lone Reidmann, 5046 2127

Udlejer: Nanna Jensen, Tlf: 6172 3987

Vedtægter

Beboerforenings vedtægter kan findes her
udviklet af Olander Consulting © 2008